Tips om lediga garage i Mantorp

Tips från medlemmen Gunnar Nilsson om lediga garage i Mantorp.

Se denna pdf fil för mer info.