Bli medlem

Bli medlem i Östgöta Sportvagnsklubb

”ÖSK’s syfte är att sammanföra personer med intresse för sportvagnar, för personlig förkovran och ömsesidigt tekniskt bistånd och utbyte. Basen är en återkommande månadssammankomst.”

Utdrag ur ÖSK:s stadgar §2:
ÖSK är en ideell förening som bygger på medlemmarnas intressen och aktiva deltagande i klubbens träffar.

  • dokumenterat intresse för verksamheten inom klubbens intresseområde.
  • deltagande i klubbens träffar.
  • i övrigt uppträda såväl personligt som i fordonssammanhang på det sätt som klubbens syfte och goda rykte kräver.

ÖSK:s styrelse har beslutat att alla som deltager på banmöten, som arrangeras av ÖSK, måste ha giltig förarlicens utfärdad av SBF. Kravet grundar sig på att vi måste försäkra förare, funktionärer och publik. En förare utan licens har inte detta skydd mot sig själv eller annan person. Vi vill även ha rutinerade och välutbildade förare på våra banmöten, för att minska olycksrisken.

Som ny medlem betalar du medlemsavgift (300:-/år).

ÖSK samarbetar med Cardskipper för att hantera medlemsfrågor och medlemsregister.
Ansök om medlemskap genom att registrera dig och betala medlemsavgiften på 300 kr via https://apply.cardskipper.se/gfr
När det är klart får du en inbjudan (via SMS/mejl) som hjälper dig att installera både Cardskipper och ditt medlemskort.

Har du några frågor om medlemsskap eller medlemsansökan, skicka e-post till vår registeransvarige på adress anders.weiland@aspire.se

ÖSK, personlig integritet och GDPR. Vi värnar om personlig integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur dina personuppgifter hanteras.Den nya Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller för hela EU, trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ersatte den svenska PUL, (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt, fast det ställs högre krav på hur personuppgifter får behandlas, allt för att stärka privatpersoner rättigheter. Det innebär att om vi ska få spara några personuppgifter som kan leda till dig behöver vi ha ditt samtycke, vilket du ger i samband med betalning av medlemsavgiften. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, födelsedatum, mailadress, telefonnummer, bild, dvs saker som kan göra dig sökbar. Vid eventuella frågor var vänlig kontakta ÖSK:s registeransvarige Anders Weiland via e-post anders.weiland@attentec.se

Försäkringar

MHRF

Möjlighet att teckna en MHRF försäkring finns för medlemmar i ÖSK.
För information om MHRF försäkringen, se: http://mhrf.se/forsakring

Försäkringssamordnare och fordonsinspektör Jan Hellberg, Linköping, tel. 0708-14 92 29
Fordonsinspektör, Göran Erjeby
Avgiften för en besiktning är normalt 300 kr. Milersättning kan tillkomma i vissa fall.

Ändra på ditt medlemskap

Ändra på ditt medlemskap
Vill du göra en ändring i ditt medlemskap? Kanske har du bytt bil, flyttat eller ändrat e-post och/eller telefonnummer.

Har du några frågor om medlemsskapet, skicka e-post till vår registeransvarige på adress anders.weiland@aspire.se

ÖSK, personlig integritet och GDPR. Vi värnar om personlig integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur dina personuppgifter hanteras.Den nya Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller för hela EU, trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ersatte den svenska PUL, (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt, fast det ställs högre krav på hur personuppgifter får behandlas, allt för att stärka privatpersoner rättigheter. Det innebär att om vi ska få spara några personuppgifter som kan leda till dig behöver vi ha ditt samtycke, vilket du ger i samband med betalning av medlemsavgiften. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, födelsedatum, mailadress, telefonnummer, bild, dvs saker som kan göra dig sökbar. Vid eventuella frågor var vänlig kontakta ÖSK:s registeransvarige Anders Weiland via e-post anders.weiland@attentec.se