ÖSK-Nytt

ÖSK-Nytt

ÖSK-Nytt är en tidning skapad enbart för våra medlemmar. Tidningen är en del av ÖSKs mediastrategi för att nå ut till medlemmarna, att så många som möjligt ska känna samhörighet med klubben. Klubbens önskan är att ha bred kontaktyta.
Tidningen följer tidslinjen för evenemang som är beslutade av styrelsen, den ger också utrymme att berätta om enskilda medlemmars intressen till exempel renoveringar, resor, bilutställningar eller kunskaper kring teknik som är av intresse för sportvagnsägare.
Redaktörerna arbetar ideellt, skriver och fotograferar utan ersättning. Redaktionen består av starkt intresserade sportvagnsägare (med personligt perspektiv). De behöver ha egen tillgång någon form av it-teknik som t ex fotoutrustning och datorer. Redaktörerna jobbar med idéer för artiklar, letar upp eller har en kontaktyta med intressanta sportvagnsägare, besöker och intervjuar och fotar. Håller även koll på omvärlden inom sportvagnsområdet. Varje tidnings enskilt nummer föregås av flera redaktionsmöten. ÖSK-Nytt ges ut fyra gånger per år.

Redaktionen

Per Ask
Redaktionsarbetet: Skribent och fotograf.
Specialområden är teknik, historik och research för områden eller trender inom klassiska bilar och sportvagnar. Även skribent i medlemstidningen Mercedes Benz-Journalen. Tyngdpunkten för sportvagnsintresset finns hos Mercedes.
Medlem i ÖSK sedan början av 90-talet.

Håkan Gunnarsson
Redaktionsarbetet: Skribent och fotograf.
Med hjärtat hos bilar tillverkade i England och enstaka snedsprång till röda italienska har han på senare år fallit till föga och kör nu även Porsche för deras precision och funktion. Skriver om sina personligt färgade intryck från provkörningar av gamla, nya, motorstarka och lite klenare bilar. Besök på mässor och tävlingar i Sverige och utomlands ger också material till artiklar. Estetiskt tycker han fortfarande att 30-talets bildesign är något alldeles särskilt. Medlem i ÖSK sedan 1975

Krister Eliasson
Redaktionsarbetet: Skribent och fotograf.
Specialområden är renoveringar av äldre sportvagnar där han med stor kunskap tar sig an allt från motorenoveringar till tidstypiska detaljer. Krister år ansvarig för bankörningen inom ÖSK och kör även själv ibland på de Track Days som vi arrangerar i samarbete med LMS (Linköpings Motorsällskap). Tyngdpunkten för sportvagnsintresset finns hos Lotus och Alfa Romeo. Medlem i ÖSK sedan 2014.

Elisabeth Svensson
Redaktionsarbetet: Skribent, administration och korrektur.
Specialområden är helhetssyn för årets planerade evenemang som beslutats av styrelsen. Har goda kontakter och förslag för tänkbara gästskribenter och håller koll på viktiga datum. Skriver reportage då tillfälle ges. Har en sammanhållande funktion för redaktionsmöten och är en skarpsynt korrekturläsare för alla artiklar i tidningen. Tyngdpunkten för sportvagnsintresset finns hos Mercedes. Medlem i ÖSK sedan 2015.

Elinor Jacobsson
Redaktionsarbetet: Layout av tidningen.
Specialområdet är att grafiskt skapa en tilltalande tidning utifrån redaktionens bidrag av bilder och texter. Göra urval av de många eller få foton för reportage som finns att tillgå. Ge läsarna en tidning, där många kan känna igen sig i sitt intresse. Om utrymme ges skriver hon en designspaning kring ett ämne som appellerar till att äga en sportbil. Tyngdpunkten för sportvagnsintresset är att Aston Martin är den vackraste bilen i hela världen. Medlem i ÖSK sedan 2007.

Per Strömqvist
Redaktionsarbete: ansvarig utgivare* 

*(Ansvarig utgivare är en ansvarig person enligt tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). För vissa medier måste en ansvarig utgivare utses medan det är frivilligt för andra medier, t ex skrifter som inte är avsedda att publiceras fler än fyra gånger per år.)