Påkörningen 10/4

Påkörningen med start på Porsche Center och sedan färd mot Country Interior i Billa och sedan avslutning med lunch på Vesterby golf restaurangen.

Foto: Niclas Eriksson