ÖSK Årsmöte och fika med föredrag 21/11

Årsmöte 21 november
Vi var ca 60 ÖSK-medlemmar som samlades på Sviestad.

Årsmötet valde följande personer:
Ordförande: John-Åke Svensson, omval 2 år
Vice ordförande: Peter Lagergren, återstående mandattid 1 år
Sekreterare: Niclas Eriksson, återstående mandattid 1 år
Kassör; Marie-Louise Hellsten, omval 1 år
Klubbmästare: Göran Erjeby, återstående mandattid 1 år
Övriga styrelseledamöter: Anders Weiland, omval 2 år, Krister Eliasson, återstående mandattid 1 år
Revisorer: Erik Olsson, omval 1 år, Lars Fernström, omval 1 år
Valberedning: Per Ask, nyval 1 år, Lars Borggren, nyval 1 år, Lars Austrin sammankallande, omval 1 år

Föredrag – Historisk bilsport
Bosse Lindman, mångårig förare, speaker och skribent inom historisk motorsport, kåserade och berättade om den historiska bilsportens framväxt fram till idag, med fokus på den svenska utvecklingen inom historiskt rally och i synnerhet historisk racing.
Allt illustrerat med mycket bilder ur Bosses omfattande bildarkiv.
 

Foto: Niclas Eriksson