ÖSK Årsmöte och fika med föredrag 20/11

Årsmöte 20 november
Vi var ca 35 ÖSK-medlemmar som samlades på Sviestad.

Årsmötet valde följande personer:
Ordförande: John-Åke Svensson, återstående mandattid 1 år
Vice ordförande: Peter Lagergren, omval 2 år
Sekreterare: Niclas Eriksson, omval 2 år
Kassör: Rolf Halldén, fyllnadsval 1 år
Klubbmästare: Göran Erjeby, omval 2 år
Övriga styrelseledamöter: Anders Weiland, återstående mandattid 1 år, Krister Eliasson, omval 2 år
Revisorer: Erik Olsson, omval 1 år, Lars Fernström, omval 1 år, revisor suppleant Maths Jönsson, nyval 1 år
Valberedning: Lars Borggren omval 1år, Joachim Tollstoy nyval 1 år, Bengt Norén nyval 1 år


Föredrag – Årets Bilsportledare 2021, Lasse Grennberger
Lasse är en aktiv veteran som tävlat både i mountainbike, landsvägscykling och skidor.
Han ansvarar också för LMS banracing som vi inom ÖSK njuter av varje sommar.
Lasse berättade om hur det började, var kommer ledarskapet ifrån och hur gör han för att vinna med Audin så ofta.

Foto: Niclas Eriksson