MHRF:s Nyhetsblad nr 4 2013

Detta nummer innehåller:
Nya klubbar invalda vid stämman
Nyttofordon i Nostalgia-hallen på Elmia 2014
Import av samlarfordon, nya regler från 2014
FIVA:s årsstämma 2013 hölls i Split, Kroatien
Catrine Wallheim är vik. kanslisekreterare
Svenskt Motorhistoriskt Arkiv räddar samlingar
Vad händer på mekanikerutbildningen i Motala?
 
Se denna sida:
http://www.mhrf.se/PaGang_4_13