Bilder från Majrallyt 22/5

Majrally 22 Maj, Start vid Platinum Cars och mål vid Söderköpings Brunn.

Foto: Niclas Eriksson