Årsmöte och Adventsfika/Föredrag på Tropikhuset i Linköping 23/11

Vi hade Årsmöte/fika/föredrag på Linköpings Trädgårdskafé och kök, Tropikhuset i Linköping.
Christian Sahlén, Actia, berättade om deras arbete med “Connected vehicles”, alltså bilar och andra fordon som är uppkopplade och t.ex. själva kan larma om en olycka har inträffat.
Röstning och prisutdelning i fototävlingen, lotterier m.m.

—-

På årsmötet valdes denna styrelse:

Ordförande: Lars Austrin, mandat 1 år
Vice ordförande: John-Åke Svensson, nyval 2 år
Sekreterare: Niclas Eriksson, nyval 2 år
Kassör: Marie-Louise Hellsten, mandat 1 år
Klubbmästare: Nicole Sjörén-Mosshammer, nyval 2 år

Övriga styrelseledamöter:
Gunnar Nilsson, mandat 1 år
Anders Weiland, mandat 1 år
Göran Erjeby, nyval 2 år

Revisorer:
Erik Olsson, nyval 1 år
Alexandra Frostbacke, nyval 1 år

Valberedning:
Lars Fernström, sammankallande, nyval 1 år

Foto: Niclas Eriksson och Erik Olsson